Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach tkaninypoznan.pl

Kto jest administratorem Twoich danych i z kim można się kontaktować?

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Baby & Mother, z siedzibą w Poznaniu, kod pocztowy 61-388, Os. Bohaterów II Wojny Światowej 12/3, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem REGON: 634155634, NIP: 7821420801
  2. Możesz kontaktować się z firmą poprzez adres email: info@tkaninypoznan.pl lub pisemnie na adres siedziby firmy.
  3. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, możesz kontaktować się na wyżej wspomniany andres email lub pisemnie na adres siedziby firmy.
  4. Dane osobowe zbierane przez firmę Baby & Mother za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.


Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

  1. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez naszą firmę w następujących celach:

   Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania
   Rejestracja konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Niezbędność przetwarzania do zawarcia i wykonania umowy; realizacja obowiązków prawnych ciążących na sklepie, w tym wynikających z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
   Składanie zamówień poprzez sklep internetowy, w celu wykonania umowy sprzedaży. Niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
   Marketing bezpośredni produktów (tj. otrzymywanie informacji handlowych różnymi kanałami komunikacji). Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
   Kontakt z klientem związany z wykonaniem umowy sprzedaży za pośrednictwem formularza sklepu tkaninypoznan.pl. Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
   Zawarcie oraz wykonanie umowy sprzedaży na podstawie złożonego zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego tkaninypoznan.pl Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
   Od korzystających ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje jak adres IP dostawcy internetu, rodzaj przeglądarki, rodzaj systemu operacyjnego, czas dostępu, kliknięcia w odnośniki i innego rodzaju czynności podejmowane na naszej stronie. Dane pobierane są automatycznie w celach statystycznych. Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
   Realizacja obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa polskiego oraz unijnego. Realizacja obowiązków prawnych wynikających m.in. z przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości.


  2. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
  3. Dane osobowe przekazane firmie Baby & Mother podawane są dobrowolnie, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży,  za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie rejestracji uniemożliwia samą rejestrację i założenie Konta Klienta. W przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta uniemożliwi to złożenie i realizację zamówienia Klienta.


Przez jaki okres dane osobowe mogą być przechowywane?

  1. Okres przechowywania Twoich danych osobowych zależy od celu ich przetwarzania i wynosi:
   1. w związku z realizacją zamówienia i wysyłki - przetwarzane są przez Baby & Mother tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. ;
   2. w związku z marketingiem bezpośrednim – do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub wycofania stosownej zgody;
   3. w związku z realizacją obowiązków prawnych – do czasu wygaśnięcia obowiązku (np. dokumenty księgowe, w tym zawarte w nich dane, wymagają przechowywania przez okres 5 lat).


Komu dane osobowe mogą być przekazywane?

  1. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom:
   1. Innym firmom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie celem dostarczenia zamówienia;
   2. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system tpay.pl, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu 61-808 ul. Św. Marcin 73/6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000412357, NIP 7773061579, Regon 300878437.
   3. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność kartą płatniczą, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce Autopay S.A. z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 6, kod 81-718. Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561
   4. Podmiotom świadczącym na rzecz firmy usługi księgowe ( udokumentowane umową z biurem rachunkowym );
   5. Podmiotom świadczącym na rzecz firmy innego rodzaju usługi, np. usług prawnych i doradczych – w związku ze świadczeniem tych usług ( wyłącznie w przypadku wystąpienia takiej konieczności )
   6. Organom Państwowym takim jak Policja, Prokuratura, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przypadku wystosowania takiego żądania.Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

  1. Korzystanie ze sklepu internetowego tkaninypoznan.pl jest dobrowolne. Jednakże podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy sprzedaży, w tym wysyłki towaru do klienta.
  2. Podanie danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego jest dobrowolne – nie warunkuje to zawarcia i wykonania umowy o korzystanie ze sklepu internetowego tkaninypoznan.pl.


Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

  1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Ci określone prawa, w tym:
   1. prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Ciebie art. 15 RODO
   2. prawo do sprostowania tych danych art. 16 RODO
   3. prawo do usunięcia tych danych art. 17 RODO
   4. prawo do ograniczenia przetwarzania tych danych art. 18 RODO
   5. prawo do przenoszenia tych danych art. 20 RODO – na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w unijnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (“RODO”).
  2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, w szczególności w związku z ich przetwarzaniem dla celów marketingu bezpośredniego art. 21 RODO
  3. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda masz prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  4. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Bezpieczeństwo połączenia ze sklepem tkaninypoznan.pl

  1. Sposoby zabezpieczenia Sklepu Internetowego:
   1. połączenie internetowe sklepu jest bezpieczne - oznacza to, że szyfrowane jest certyfikatem SSL wystawionym przez jedną z czołowych, światowych firm w zakresie szyfrowania i zabezpieczeń stron internetowych;
   2. dostęp do kont Klienta zabezpieczony jest szyfrowanym hasłem, ustalonym indywidualnie przez Klienta sklepu podczas procesu rejestracji na stronie serwisu;
   3. w przypadku zapomnienia hasła, Klient powinien samodzielnie wysłać formularz przypomnienia hasła, dostępny pod linkiem "Nie pamiętasz hasła". Automatycznie zostanie wygenerowany mail z linkiem do ustalenia nowego hasła.
   4. Baby & Mother nie ma wglądu w hasła Klientów, nigdy też nie wysyła wiadomości do swoich Klientów z prośbą o podanie danych do logowania.

Operatorem sklepu internetowego tkaninypoznan.pl jest firma Baby & Mother

Ta strona zapisuje pliki cookies na Twoim urządzeniu. Aby korzystać w pełni z naszego serwisu należy to zaakceptować.